Критерії оцінювання навчальних досягнень

Критерії оцінювання досягнень в початковій школі
Формувальне оцінювання
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів затверджені педагогічною радою від 13.09.2021 №2
Критерії оцінювання